Жарнама мен серіктестік

TV Media Advertising Agency
тел. +7 (727) 334-34-68; 334-34-69; 334-34-70
факс +7 (727) 334-03-67

 

 
 
 
 

Бұл прайс-парақша 2016 жылдың 25 қарашасынан 2017 жылдың 14 наурыз аралығына жарамды - 2017 жыл шарттарына арналған. 

Бағасы теңгемен көрсетілген, ҚҚС қоспағанда (ҚҚС мөлшерлемесі  - ҚР заңнамасына сәйкес)

Бағасы 1 GRP үшін 30 секунд хронометражына, 18+ аудиториясына kazakhstan urban NET ppm panel TNS Gallup Media. 

1. Орналастыру түрі бойынша базалық құнының кестесі

Орналастыру түрі (фикс/құбылмалы) Есеп айырысу бірлігі NET Бағасы, KZT Прайм-коэффициенті
100/0 1 GRP 121 790 1,15
90/10 1 GRP 118 730 1,15
80/20 1 GRP 115 530 1,2
70/30 1 GRP 114 010 1,2
60/40 1 GRP 112 480 1,25
50/50 1 GRP 110 950 1,25
40/60 1 GRP 102 610 1,3
30/70 1 GRP 93 310 1,3
20/80 1 GRP 90 260 1,35
10/90 1 GRP 86 240 1,35
0/100 1 GRP 78 320 1,35
 

Рrime-time (сағат 18-00-ден 24-00-ге дейін) орналастыру түріне байланысты прайм-коэффициент қолданылады.

( таңдалған prime-time-ға орналастыру көлеміне үстеме  - келісімшартта жүргізілген барлық мерзімге тиесілі)

Алматылық блоктарды орналастыру  - негізгі бағаға 0,5 коэффициенті қолданылады

2. Маусымдық коэффициенттер кестесі

Айы Үстеме / жеңілдіктер мөлшері Айы Үстеме / жеңілдіктер мөлшері
қаңтар -15% шілде -5%
ақпан -15% тамыз -5%
наурыз +10% қыркүйек +10%
сәуір +10% қазан +15%
мамыр +10% қараша +15%
маусым 0 желтоқсан +15%
 

Жеңілдіктер жүйесі (жеңілдіктер реттік азайтумен есептеледі)

   
         
1. Айдың орташа бюджетіне мөлшерленген  жеңілдік       
(айдың орташа бюджеті - орналастыруда көрсетілген күнтізбедегі айлардың санына бөлінген келісімшарт бюджеті)
NET Бюджет, KZT Жеңілдіктер көлемі NET Бюджет, KZT Жеңілдіктер көлемі
басынан аяғына дейін от  до
568 750 1 395 625 -2,0% 15 881 251 17 740 625 -22,5%
1 395 626 2 329 690 -4,0% 17 740 626 19 600 000 -23,5%
2 329 691 3 259 375 -6,0% 19 600 001 21 470 315 -24,5%
3 259 376 4 178 125 -9,0% 21 470 316 23 329 690 -25,0%
4 178 126 5 118 750 -11,5% 23 329 691 25 189 060 -26,0%
5 118 751 6 037 500 -14,0% 25 189 061 27 048 440 -27,0%
6 037 501 7 273 440 -15,0% 27 048 441 28 907 810 -28,0%
7 273 441 8 505 000 -16,5% 28 907 811 30 767 190 -29,0%
8 505 001 9 734 375 -17,5% 30 767 191 32 626 560 -30,0%
9 734 376 10 959 375 -18,0% 32 626 561 34 485 940 -31,0%
10 959 376 12 195 315 -18,5% 34 485 941 36 345 310 -32,0%
12 195 316 13 431 250 -20,0% 36 345 311 38 204 690 -33,0%
13 431 251 14 656 250 -20,5% 38 204 691 40 064 060 -34,0%
14 656 251 15 881 250 -21,5% 40 064 061 81 180 000 -35,0%
 

2. Келісімшарт бюджетінің жиынтығына көлемді жеңілдік 

NET Бюджет, KZT Жеңілдіктер көлемі NET Бюджет, KZT Жеңілдіктер көлемі
от до от  до
682 500 2 399 999 -2,0% 66 000 000 70 799 999 -26,5%
2 400 000 4 799 999 -5,5% 70 800 000 75 599 999 -27,0%
4 800 000 7 199 999 -7,0% 75 600 000 80 399 999 -28,0%
7 200 000 9 599 999 -8,0% 80 400 000 83 399 999 -29,0%
9 600 000 11 999 999 -10,0% 83 400 000 97 199 999 -30,5%
12 000 000 14 399 999 -11,0% 97 200 000 107 999 999 -32,5%
14 400 000 16 799 999 -12,0% 108 000 000 121 199 999 -34,0%
16 800 000 19 199 999 -13,0% 121 200 000 133 199 999 -35,0%
19 200 000 21 599 999 -14,0% 133 200 000 141 599 999 -36,5%
21 600 000 25 199 999 -15,0% 141 600 000 157 199 999 -38,0%
25 200 000 28 799 999 -16,0% 157 200 000 169 199 999 -39,5%
28 800 000 32 399 999 -17,0% 169 200 000 181 199 999 -41,0%
32 400 000 35 999 999 -18,0% 181 200 000 197 999 999 -42,5%
36 000 000 39 599 999 -19,0% 198 000 000 214 799 999 -44,0%
39 600 000 43 199 999 -20,0% 214 800 000 231 599 999 -46,0%
43 200 000 46 799 999 -21,5% 231 600 000 261 599 999 -48,0%
46 800 000 51 599 999 -22,5% 261 600 000 291 599 999 -50,0%
51 600 000 56 399 999 -24,0% 291 600 000 321 599 999 -52,0%
56 400 000 61 199 999 -24,5% 321 600 000 400 000 000 -54,0%
61 200 000 65 999 999 -25,5% свыше 400 000 000 -56,0%
 
3. Алдын ала төлеуге арналған жеңілдіктер
Жеңілдіктер түрі Жеңілдік көлемі
алдын ала тоқсандық төлем -7%
алдын ала жартыжылдық төлем -15%
 

4.Жарнама берушіге жеңілдік.  Бұрын т/к  орналастырмаған ( "жаңа клиентке") - 5%. Жеңілдік келісімшарт қолданылу мерзіміне жүзеге асырылады 

5. КП -3% тәртібін сақтағаны үшін жеңілдік. Жеңілдік іс біткен соң, есеп беру мерзімінің нәтижесі бойынша жасалады. 

6. Медиа-сплит үшін жеңілдік 1% -17%

7Агенттік комиссия -15% (Net бюджетке жеңілдік келісімшартта KZT 4 950 000 кем емес бағамен ұсынылады)

Үстемелер жүйесі  (1 GRP бағасына үстеме келісімшарт бойынша белгіленіп орналастыру үшін  - қолданылады:

- үстеме мөлшері споттың бірінші/немесе соңғы жарнама блогында жайғастыру үшін  +20%

- үстеме мөлшері споттың екіншісінен бастап соңғысының алдына дейінгі жерге жайғастыру үшін + 10%

- үстеме мөлшері - блоктағы бәсекелестер жоқ болғанда + 30%

белгіленген және құбылмалы орналастыру үшін үстемелер:

- үстеме мөлшері - бір брендтің бір блоктағы екі жарнама ролигін міндетті түрде (кепілмен)  орналастыру үшін  + 10%

- үстеме мөлшері  - роликте екінші жарнама берушіні ескерткені үшін ("екі есе брендтеу") +50%

- үстеме мөлшері - аудиторияға телеарнаның жарнамалық мүмкіншілігін сатқаны үшін, ерекше  18+ бастап,  үстемесі +25%

Ескерту:

1. Телеарна мәлімделген бюджет көлемін бекітуге құқылы.  Рrime-time (сағат 18:00 до 24:00-ге дейін)

2.  Жарнама ролигінің хронометражы 5 секундтан қысқа болмаса, онда жарнама кампаниясының бағасы  бестікке толықтырылған ролик хронометражына негізделіп есептелінбек.  

3. Тек ұзақтығы 2 (екі) және одан жоғары айлық келісімшарт ғана құбылмалы орналастырылады.

4. Бекітілген және құбылмалы орналастыру  блоктағы рейтинг болжамына байланысты жүзеге асырылады. 

5. Бекітілген және құбылмалы орналастыру бойынша есептеу - блоктағы іс жүзіндегі рейтинг бойынша жүзеге асырылады. 

6. Іс жүзіндегі рейтингіні есептеу кезінде  0 - 0.1% интервалы 0.1% тең болып қабылданады. 

7. Телеарна негізгі (18+ kazakhstan urban net ppm panel TNS Gallup Media) аудиторияға жарнама сату мүмкіншілігін ұсынудан ба тартуға құқылы. 

8. Мөлшері мен қосымша жеңілдік ұсыну міндетті болып табылмайды. 

                       Телеарнаның ақпараттық бағдарламаларында сюжет орналастыру бойынша негізгі бағалар
Іақыты Бағдарлама Шығатын күні Демеушілер  белгілеуі Сюжеттің ең жоғары хронометражы (мин.) 1 ТВ бағасы, теңге www.ktk.kz сайтында сюжет орналастыру бағасы, теңге
20:30 "Жаңалықтар" (каз) дс-жм сюжет 1,5 719 650 100 000
21:00 "Вечерние Новости" (орыс) дс-жм сюжет 1,5 2 086 500  325 000 
21:00 "Портрет недели" жексенбі сюжет 7             10 000 000

 

Презентация для партнеров

 

Для просмотра требуется поддержка flash и javascript.