{metadescription}

Орталық редакция

 Орталық редакция
Тәндегі таңбалар

Тәндегі таңбалар

«Орталық редакция»  - қоғамдағы өзекті мәселелерге арналған телевизиялық репортаждар  жиынтығы. Жаңалықтар ағымынан ең маңыздысын жылдам ажыратып, дер кезінде дөп басып айту кәсіби тележурналистердің, оның ішінде ақпарат таратушы тілшілердің  шеберлігіне байланысты болса керек.

:

Сұлулықтың жабайы түрі - тәнге түскен таңбалар.  Еліктеушілік пе, есіргендік пе? 

 Адам баласы ең көркем мүсінде жаратылса, аманатқа неге қиянат? Азып-тозу, азғындалудың белгілері...

Кеше

Қазір эфирде